Hartelijk welkom

In het begin van deze zomer hopen we in de dorpskerk van Geldermalsen (de Hervormde Centrumkerk) met een aantal mensen de Bijbel helemaal in één keer, hardop te lezen op een manier waarbij iedereen die belangstelling heeft, erbij kan zijn.

66 boeken

We lezen alle 66 (de 39 Oudtestamentische en de 27 Nieuwtestamentische) boeken.

4 Nederlandse vertalingen

We geven daarbij de voorlezers de mogelijkheid om te kiezen uit vier Nederlandse vertalingen.

1 de Statenvertaling
2 de Herziene Statenvertaling 2010
3 de Vertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap uit 1951
4 de Nieuwe Bijbel Vertaling 2004

Diverse lezers

Er zullen diverse lezers hardop voorlezen die steeds worden afgewisseld door anderen. U leest maar een kwartiertje achter elkaar. Om mee te doen kun je jezelf opgeven. Voorlezen kun je alleen, maar ook als tweetal. Een tweetal heeft als voordeel dat u kunt afwisselen. Bijvoorbeeld samen een uur lezen; elk twee stukken van een kwartier. Dus als u die week maar 1 kwartiertje tijd hebt, kunt u zich daarvoor aanmelden.

25 - 30 juni 2018

Centrumkerk Geldermalsen

Meedoen? klik hier